Δίκαιο Ανταγωνισμού

Νομικές συμβουλές σχετικά με τις εναρμονισμένες πρακτικές(καρτέλ), κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης κ.λ.π.

Άσκηση ένδικων βοηθημάτων αναφορικά με την παραβίαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας

Αντιμετώπιση υποθέσεων παράνομης απομίμησης προϊόντων/υπηρεσιών, παραπλανητικής/συγκριτικής διαφήμισης, απομίμησης σήματος/ονομάτων πεδίου

Στοιχεια Επικοινωνιας

Μπρούστας και Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο

Βασιλίσσης Σοφίας 95, Αθήνα

Τηλ./Fax 210 3807900

 

TΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA