Συχνές ερωτήσεις

Τι σημαίνει άσκηση επίσχεσης εργασίας;

Εάν ο εργοδότης καθυστερεί να καταβάλλει τις αποδοχές που οφείλει στο μισθωτό του σημαντικό χρόνο, τότε αυτός έχει δικαίωμα να προβεί σε επίσχεση της εργασίας του. Δηλαδή δικαιούται να δηλώσει στον εργοδότη ότι διακόπτει την εργασία του, μέχρις ότου να καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές του Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ο εργοδότης βρίσκεται σε κατάσταση υπερημερίας, με όλες τις απορρέουσες γι αυτόν απέναντι στο μισθωτό υποχρεώσεις, δηλαδή να του καταβάλει τις αποδοχές και για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επίσχεση της εργασίας του. Το χρόνο της υπερημερίας του εργοδότη, ο μισθωτός όχι μόνο δεν υποχρεούται να προσφέρει εργασία, αλλά δικαιούται και να απασχοληθεί αλλού για να καλύψει τις βασικές βιοτικές ανάγκες. Βέβαια νοείται ότι πρέπει παράλληλα να είναι σε κάθε στιγμή έτοιμος προς εργασία στη διάθεση του εργοδότη, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αρθεί η υπερημερία του

Τι δικαιούται ο εργαζόμενος όταν δεν του πληρώνεται έγκαιρα ο μισθός;

α) ν’ ασκήσει αγωγή και να ζητήσει εντόκως τους καθυστερούμενους μισθούς του, καθώς και αποζημίωση για κάθε άλλη ζημία του.

β) έχει το δικαίωμα να κάνει επίσχεση της εργασίας του.

γ) να ζητήσει την κήρυξη του εργοδότη σε πτώχευση, αν είναι έμπορος.

δ) να θεωρήσει την καθυστέρηση ως βλαπτική μεταβολή με τα συναφή δικαιώματα, εφόσον η καθυστέρηση γίνεται συστηματικά και οφείλεται σε δόλο του εργοδότη.

ε) ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη.

Πώς γίνεται η επίσχεση;

Με αντίστοιχη δήλωση βούλησης που πρέπει να είναι σαφής και ατομική. Απλή άρνηση εργασίας δεν αρκεί, γιατί κινδυνεύει να εκληφθεί ως παραίτηση από τη θέση.

Η δήλωση για επίσχεση καλύπτεται από αντίστοιχη δήλωση του συνδικαλιστικού φορέα;

Όχι, η λεγόμενη ομαδική επίσχεση είναι επίσχεση που στηρίζεται σε ισάριθμες δηλώσεις με τους ενδιαφερόμενους μισθωτούς.

Ποιο είναι το ευαίσθητο σημείο της επίσχεσης;

Η άσκηση του δικαιώματος να μην είναι καταχρηστική (281 ΑΚ), οπότε από μέσο προστασίας του μισθού, μπορεί να έχει ως συνέπεια την απώλεια της θέσης εργασίας.

Πότε θεωρείται καλόπιστη η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης;

Λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες της σύμβασης εργασίας και συνήθως συνδέεται με την αποτροπή αιφνιδιασμού του εργοδότη, το ύψος των καθυστερούμενων αποδοχών και το βέβαιο της απαίτησης.

Το Convertible Note είναι μία μορφή χρηματοδότησης, που μπορεί να λάβει μία startup (ευρισκόμενη στο λεγόμενο seed στάδιο). Το convertible note είναι διαδεδομένη μορφή επένδυσης στις ΗΠΑ για τις startups. Ουσιαστικά αποτελεί μία μορφή δανείου, (μη όντας δάνειο με την παραδοσιακή έννοια), που χορηγείται σε μία startup, χωρίς να απαιτείται συνήθως άμεσος ορισμός του valuation, ήτοι η εκτίμηση της αξίας της εταιρείας, τη στιγμή που υπογράφεται. Η ουσία του convertible note (καθότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές) είναι ότι η αποπληρωμή του λαμβάνει χώρα ως εξής: ο επενδυτής μπορεί να πάρει πίσω την επένδυσή του με τόκους ή η επένδυσή του να μετατραπεί σε μετοχές της εταιρείας (“convertible” = convert into shares). Για παράδειγμα, στην περίπτωση που η εταιρεία πάει καλά και σηκώσει χρήματα από νέο επενδυτή, τότε ο επενδυτής που επένδυσε στην startup με convertible note μπορεί να μετατρέψει την επένδυσή του σε μετοχές της εταιρείας, με βάση τη νέα επένδυση, αντί να ζητήσει τα χρήματά του πίσω με τόκους.

Χρηματοδότηση

Seed Capital

Seed Capital ή Κεφάλαιο Σποράς, είναι μικρή χρηματοδότηση για έναρξη επιχείρησης που δίνεται συνήθως σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, όπως οι νέοι ή οι άνεργοι. Τα κύρια χαρακτηριστικά των δράσεων αυτών είναι ότι το κεφάλαιο είναι αρκετά μικρό (15 έως 50 χιλ ευρώ), προκαταβάλλεται, και προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του πρώτου έτους λειτουργίας της εταιρείας, ώστε να υπάρξει χρόνος για την επιχειρηματική ανάπτυξη της ιδέας. Ενδεικτικά, υπάρχουν δράσεις τόσο του Δημοσίου (Πρόγραμμα ΝΕΕ του ΟΑΕΔ) όσο και του ιδιωτικού τομέα (TheOpenFund ), για διάφορους τομείς της οικονομίας (παραδοσιακά προϊόντα, πληροφορική, κ.α.).
Η διαδικασία είναι αρκετά απλή, και η υποβολή μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Ωστόσο, οι δράσεις αυτές δεν είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ όσον αφορά τα δημόσια προγράμματα (ΟΑΕΔ), υπάρχουν και μερικά προαπαιτούμενα όπως σεμινάρια και κάρτα ανεργίας.

Τράπεζες

Οι τράπεζες είναι η παραδοσιακή πηγή χρηματοδότησης για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Όταν οι τράπεζες δανείζουν νέες επιχειρήσεις, οι δανειολήπτες υποχρεώνονται στο να παρέχουν σημαντικές εγγυήσεις, όπως την ίδια την ακίνητη τους περιουσία. Επίσης, οι τράπεζες μπορεί να περιορίσουν τη χρηματοδότηση, εντός συγκεκριμένων ορίων (πχ δάνειο για κεφάλαιο κίνησης, έως 100 χιλ. ευρώ). Επίσης, οι τράπεζες θα θελήσουν να κατανοήσουν τη δουλειά, και συνήθως ζητούν να δουν το επιχειρηματικό σχέδιο. Καθώς μια αίτηση για τραπεζική χρηματοδότηση θα μελετηθεί από πολλά κλιμάκια που το κάθε ένα θα ελέγχει διαφορετικά θέματα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το επιχειρηματικό σχέδιο να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερο, ώστε να αποφευχθούν οι όποιες καθυστερήσεις.
Επίσης, οι τράπεζες σήμερα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Καθώς έχουν πολλά δάνεια που δεν αποπληρώνονται, αυτό τις κάνει ιδιαίτερα προσεκτικές, και σίγουρα θα χρειαστεί και πειθώ για να δοθεί ένα δάνειο. Επίσης, δύσκολα θα εγκριθεί και ένα νέο δάνειο. Οι τράπεζες από εδώ και πέρα θα εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους, με κύριο μέλημα τους την αποπληρωμή του δανείου.
Γενικά μιλώντας, ο τραπεζίτης είναι σαν συνεταίρος. Πρέπει να τον κάνεις να πιστέψει σε εσένα και το προϊόν σου. Πρέπει να τον εμπνεύσεις. Είναι πολύ εύκολο να τα ρίχνουμε στις τράπεζες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τους χρειαζόμαστε ως μέλη της ομάδας μας περισσότερο από όσο μας χρειάζονται αυτοί. Έτσι, η ευθύνη είναι επάνω μας.
Θα πρέπει να τους κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις και τις αποφάσεις μας, και να τους προειδοποιούμε εγκαίρως αν χρειαζόμαστε υποστήριξη. Οι τράπεζες βγάζουν λεφτά μόνο δανείζοντας, και θέλουν να πετύχεις ώστε να συνεχίσουν να σε δανείζουν. Θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας με τα μάτια μας στο μέλλον, καθώς το τελευταίο που θα ήθελε να δει ο τραπεζίτης μας είναι ένα e-mail μας ότι την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μας διπλασιάσει το όριο.
Τέλος, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα ότι η τράπεζα θα είναι η λύση στα προβλήματα μας. Αν τους μιλήσουμε αρκετά έγκαιρα μπορεί να βρεθεί μια συνεργατική λύση, αλλά η τελική ευθύνη είναι πάντα δική μας.

Venture capital

Οι επενδυτές Κεφαλαίων Επιχειρηματικού Κινδύνου (Venture Capital – VC) ενδιαφέρονται μόνο για επιχειρηματικές ιδέες με μεγάλη προοπτική ανάπτυξης και με ομάδα έμπειρη και φιλόδοξη, ικανή να μετατρέψει την επιχειρηματική της πρόταση σε μια επικερδή εταιρεία. Στην Ελλάδα υπάρχει και σχετικός σύνδεσμος επιχειρήσεων , που διοργανώνει και το VC Forum .
Το VC είναι μια μεσο-μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση έναντι ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Το μέγεθος της συμμετοχής σχετίζεται με τον αναμενόμενο κίνδυνο και κέρδη της επιχείρησης. Γενικώς, όσο πιο προωθημένη είναι η επιχειρηματική ιδέα και όσο πιο γρήγορα μπορεί να αποφέρει κέρδη, τόσο πιο μικρό είναι το μερίδιο καθώς ο κίνδυνος της επιχειρηματικής αποτυχίας ελαχιστοποιείται.
Η διαδικασία της επένδυσης, από την αρχική αποτίμηση της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι και την επένδυση στην εταιρεία, μπορεί να απαιτήσει από ένα μήνα έως και ένα χρόνο, αλλά συνήθως διαρκεί τρεις έως έξι μήνες. Η όλη διαδικασία της εισόδου ενός VC στο μετοχικό κεφάλαιο είναι χρονοβόρα και σίγουρα θα χρειαστούν κάποια έξοδα. Το πιο σημαντικό είναι να μην αποσπάσει την επιχείρηση από τις κύριες δραστηριότητες της.

ΕΣΠΑ

To ΕΣΠΑ είναι το ελληνικό πρόγραμμα που διοχετεύει στην Ελλάδα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται για εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, η εκάστοτε κυβέρνηση διαμοιράζει χρηματοδοτήσεις στοχευμένες στην Εμπορία, Μεταποίηση ή Πρωτογενή παραγωγή (αλιεία, γεωργία κλπ). Οι υποβολές διεξάγονται σε χρονικά περιορισμένες περιόδους υποβολών, που προαναγγέλλονται από τα εκάστοτε αρμόδια Υπουργεία. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται μαζικά, δημοσιεύονται τα αποτελέσματα και στη συνέχεια δίνεται διορία ενός έως τριών ετών για την υλοποίηση τους. Η χρηματοδότηση είναι ένα ποσοστό της επένδυσης ή φοροαπαλλαγές(συνήθως κατά 40-60%), με προαπαιτούμενο τα εξοφλημένα παραστατικά των δαπανών, τα οποία εξετάζονται με επιτόπιους ελέγχους.
Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΕΣΠΑ είναι η διαθεσιμότητα του, αλλά καθώς η χρηματοδότηση έπεται των δαπανών, δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για νέες επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για να συνδυαστεί με έναν ή περισσότερους από τους λοιπούς τρόπους χρηματοδότησης (τράπεζα, venture capital κ.α.). Καθώς η διαδικασία είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική, είναι θεμιτό η όλη υπόθεση να ανατεθεί σε ειδικευμένα γραφεία συμβούλων, ώστε η όλη επένδυση να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα.

• τα δάνεια να έχουν προσημείωση στην κύρια κατοικία και να είναι μη καταγγελμένα (για τα καταγγελμένα δάνεια υπάρχει ο Νόμος Κατσέλη)
• Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 180.000€
• Η αντικειμενική αξία του συνόλου της ακίνητης περιουσίας να μην ξεπερνά τις 250.000€
• Το συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο των οφειλών αυτών να μην ξεπερνά τις 150.000€
• Το σύνολο τις αξίας καταθέσεων και κινητών να μην ξεπερνά τις 10.000€
Βεβαίως, ο Νόμος 4161/10 προβλέπει και προϋποθέσεις στα εισοδήματα, όπως το ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 15.000€ (το οικογενειακό της 25.000€) και να υπάρχει μείωση στα εισοδήματά μας τουλάχιστον 20% από το 2009.
Επίσης, οι προϋποθέσεις αυτές γίνονται ευνοϊκότερες αν υπάρχει στην οικογένεια άτομο με αναπηρία 67% και άνω ή αν η οικογένεια είναι πολύτεκνη (από τρία παιδιά και πάνω).
Τι προβλέπει το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες (συνοπτικά)
Με την έγκριση του προγράμματος ξεκινάει περίοδος τεσσάρων ετών κατά την οποία πρώτον, ο δανειολήπτης πληρώνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματός του και δεύτερον, οι οφειλές τοκίζονται με το επιτόκιο της ΕΚΤ συν 0,75%, εκτός αν το επιτόκιο που έχει ο δανειολήπτης για το δάνειο του είναι μικρότερο, οπότε και δεν αλλάζει. Η διαφορά της νέας δόσης με την παλιά δόση κεφαλαιοποιείται και μετά την περίοδο των τεσσάρων ετών, η οφειλή συνεχίζει με την παλαιά σύμβαση, με τα υπολειπόμενα έτη αποπληρωμής που ίσχυαν τη στιγμή που ο δανειολήπτης υπάχθηκε στη ρύθμιση.
Για τους ανέργους το πρόγραμμα προβλέπει μέσα στην τετραετία, εντελώς άτοκη περίοδο 6 μηνών, κατά την οποία ο οφειλέτης δεν θα πληρώνει καθόλου δόση.
Μπορείτε να διαβάσετε τον Νόμο 4161/13 επιλέγοντας ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4161 - Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις.
Τροποποιήσεις στο Νόμο Κατσέλη (3869/10)
Ο Νόμος 4161/13, εκτός από το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, προβλέπει και αλλαγές στο Νόμο Κατσέλη. Oι κυριότερες είναι:
• όταν δεν επαρκούν τα περιουσιακά μας στοιχεία η περίοδος αποπληρωμής καθορίζεται από 3 ως 5 έτη, κατά την κρίση του δικαστή και όχι στενά 4 έτη, όπως ήταν ως τώρα.
• Η αποπληρωμή των χρεών, όταν έχουμε πρώτη κατοικία, γίνεται πλέον στο 80% της αντικειμενικής αξίας και όχι στο 85% της εμπορικής αξίας.
• Η διάρκεια αποπληρωμής των χρεών, όταν έχουμε πρώτη κατοικία, διαμορφώνεται και παραπάνω από 20 έτη (ως 35), αν η αρχική σύμβαση ήταν παραπάνω από 20 έτη.
• Η νέα καταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 10% του συνόλου των αρχικών δόσεων των δανείων με ελάχιστο ποσό τα 40€. Δεν καταργείται όμως το άρθρο που προβλέπει και πλήρη απαλλαγή των οφειλών του δανειολήπτη εξαιτίας σοβαρών δυσμενών περιστάσεων.
• Ο δανειολήπτης ξεκινά και δίνει την καταβολή αυτή από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, ωσότου γίνει η δίκη και βγει η οριστική απόφαση.
• Εισάγεται η διαδικασία της διαμεσολάβησης, πριν τη δικαστική αίτηση, αν το επιλέξει ο οφειλέτης.

Σύμφωνα με την τροποποίηση του νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) από τον νόμο 4161/2013, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν είναι πλέον υποχρεωτικός*.
Ο οφειλέτης έχει πλέον τη δυνατότητα να υποβάλει απευθείας αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.
Αναλυτικές Οφειλές
Αρχικά, ο δανειολήπτης (ή ο εκπρόσωπός του, π.χ. δικηγόρος) καταθέτει αίτημα προς τις Τράπεζες, προκειμένου να του παραδώσουν εντός 10 εργάσιμων ημερών (χωρίς επιβάρυνση)αναλυτική κατάσταση οφειλών (κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και να τον ενημερώσουν εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης).
Info: Ο νόμος προβλέπει ότι για κάθε παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης των τραπεζών, τους επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα καταγγείλει την καθυστέρηση στη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Αίτηση στο Ειρηνοδικείο
Αφού παραληφθούν οι αναλυτικές καταστάσεις οφειλών, ο οφειλέτης (ή ο εκπρόσωπός του, π.χ. δικηγόρος) καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει: α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.
Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της.
Με την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται και η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός* από τον Ειρηνοδίκη είτε θα συζητηθεί ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής. Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς δύο (2) μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης.
Info: Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.
Info: Από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει σε μηνιαίες καταβολές, όπως αυτές ορίζονται ανά περίπτωση από τον νόμο 4161/2013.
Από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο Δικαστήριο...
...εντός 5 εργασίμων ημερών ο οφειλέτης θα πρέπει να καταθέσει και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση (εκκαθαριστικά, κάρτα ανεργίας, στοιχεία ακινήτων κλπ.).
...εντός 15 ημερών ο οφειλέτης πρέπει να επιδώσει την αίτηση στους πιστωτές και τους εγγυητές.
...εντός 1 μήνα από την επίδοση οι πιστωτές οφείλουν να καταθέσουν στο φάκελο τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος.

Ημέρα Επικύρωσης
Κατά την ημέρα επικύρωσης (εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης) ο Ειρηνοδίκης:
Επικυρώνει το συμβιβασμό, σε περίπτωση που έχει βρεθεί συμφωνία προδικαστικού συμβιβασμού
Ή
Αν δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης.

Ημέρα Εκδίκασης
Κατά την εκδίκαση της αίτησης, θα κριθεί από τον Ειρηνοδίκη (σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το νόμο) η προστασία της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη, η ενδεχόμενη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του, το ύψος των μηνιαίων καταβολών που πρέπει να αποπληρώνει, ο συνολικός αριθμός των δόσεων, καθώς και η όποια απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών.

«Start-up» ή νεοφυής επιχείρηση είναι μια οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα (η πρώτη εταιρική μορφή υλοποίησης μιας ιδέας) η οποία έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά:

Eίναι νέα
Είναι καινοτόμος
Έχει ταχεία ανάπτυξη ή έχει προοπτικές ταχείας ανάπτυξης
Μικρές επιχειρήσεις που λαμβάνουν συνήθως χρηματοδότηση από οικογένεια, φίλους, μικρά τραπεζικά δάνεια και συνήθως δεν μεγιστοποιούν το κέρδος τους. Απλά υπάρχουν κι αναπτύσσονται διατηρώντας έναν μικρό κύκλο εργασιών
Tα start-ups με προσδοκία/στόχευση γρήγορης ανάπτυξης που λαμβάνουν συνήθως χρηματοδότηση υψηλού ρίσκου από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (VC’s), θέλοντας να πετύχουν συνεχείς και επαναλαμβανόμενες πωλήσεις. Είναι το μοντέλο που συναντάμε στην Σίλικον Βάλεϊ, Νέα Υόρκη Ισραήλ, Μπανγκαλόρ, Σανγκάη, ήτοι στις κοιτίδες της καινοτομικής start-up επιχειρηματικότητας
Υφιστάμενες/μεγάλες επιχειρήσεις που αναπτύσουν νέες δραστηριότητες
Κοινωνική επιχειρηματικότητα με μη κερδοσκοπικό συνήθως χαρακτήρα

Η Ι.Κ.Ε. είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις, με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει πρωτογενώς ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές (άρθρο 43 παρ. 2 & άρθρο 79). Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτείται η συμμετοχή ενός τουλάχιστον εταίρου με τη λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 77) αξίας τουλάχιστον 1 ευρώ. Ωστόσο, είναι δυνατή η συμμετοχή εταίρων και η λήψη μεριδίων και με άλλα είδη εισφορών: τις εξωκεφαλαιακές (άρθρο 78) και τις εγγυητικές (άρθρο 79), των οποίων η αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης, που αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρείας.
Άλλα βασικά χαρακτηριστικά:
• Η ορισμένη διάρκειά της (12 έτη, αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας).
• Με την επιφύλαξη του άρθρου 79 του ν. 4072/2012, για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της.
• Η δημοσιότητα της εταιρίας πραγματοποιείται είτε στην ιστοσελίδα είτε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.
• Συστήνεται και τροποποιείται με απλό ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο ελέγχεται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (δεν απαιτείται δηλαδή συμβολαιογραφικό έγγραφο).

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχείρηση, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.
Πόσες κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ. υπάρχουν;
Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:
• Ένταξης: Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ, εξαρτημένοι, απεξαρτημένοι, οροθετικοί, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες). Σε μια Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
• Κοινωνικής Φροντίδας: Αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα, που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, ΑΜΕΑ και άτομα με χρόνιες παθήσεις.
• Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού: Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Ενδεικτικά, μπορούν να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Μία προκαταβολή (αρραβώνας), ανάλογη της αξίας του ακινήτου, πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον σας, το ακίνητο να αποσυρθεί από την αγορά και η τιμή του να κλειδώσει εκεί όπου τελικά έχει συμφωνηθεί.

Η προκαταβολή δίδεται στον ιδιοκτήτη – πωλητή ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του, αφού συνταχθεί και υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους  Ιδιωτικό Συμφωνητικό, το οποίο έχει και την έννοια της απόδειξης.

Σε αυτό καθορίζονται σαφώς:

  • Το ύψος του τιμήματος αγοραπωλησίας του ακινήτου.
  • Ο τρόπος εξόφλησής του.
  • Ενδεχόμενες κατασκευαστικές παρεμβάσεις, εφόσον το ακίνητο είναι υπό κατασκευή.
  • Η προθεσμία υπογραφής των οριστικών συμβολαίων, μετά τον Έλεγχο Τίτλων Ιδιοκτησίας του ακινήτου.
  • Οι ρήτρες που αφορούν στον αγοραστή και στον πωλητή, σε περίπτωση υπαναχώρησης ενός εκ των δύο.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η προκαταβολή αυτή είναι συνήθως το 10% του τιμήματος αγοραπωλησίας του ακινήτου.

Σε περίπτωση που διαμένετε στο εξωτερικό ή για άλλους προσωπικούς λόγους, μπορείτε να κάνετε ειδικό πληρεξούσιο στον Δικηγόρο σας, προκειμένου να αναλάβει την όλη διαδικασία.

Το πληρεξούσιο συντάσσεται υποχρεωτικά από Συμβολαιογράφο και στην περίπτωση που διαμένετε στο εξωτερικό, αυτό μπορεί να γίνει στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική αρχή.

Πάντως, στη περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αλλάξετε γνώμη και δεν θέλετε να αγοράσετε το ακίνητο, η προκαταβολή θα παραμείνει υπέρ του ιδιοκτήτη, εκτός κι αν η υπαναχώρησή σας οφείλεται σε νομικό πρόβλημα του ακινήτου (υποχρεώσεις προς το δημόσιο, τράπεζες, μη καθαροί τίτλοι κλπ) που επισημάνθηκε από τον Δικηγόρο σας κατά το χρονικό διάστημα ελέγχου των Τίτλων Ιδιοκτησίας, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οπότε η προκαταβολή πρέπει να σας επιστραφεί από τον ιδιοκτήτη εις διπλούν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Εάν δεν έχετε μέχρι τώρα κάνει φορολογική δήλωση ή είστε αλλοδαπός, προερχόμενος από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χρειασθεί να αποκτήσετε  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Σύμφωνα με το νόμο, για την αγορά οποιουδήποτε ακινήτου, πλέον δεν απαιτείται η παρουσία δικηγόρου ούτε από την πλευρά του αγοραστή ούτε από την πλευρά του πωλητή. Παρόλα αυτά προτείνεται η παρουσία δικηγόρου για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων νομικών ή/και πραγματικών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου υποβάλλεται στην Εφορία η δήλωση φόρου μεταβίβασης.

Η Δήλωση αυτή συντάσσεται από τον Συμβολαιογράφο και συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Υπογράφεται από τον αγοραστή και τον πωλητή και υποβάλλεται από τον ίδιο τον αγοραστή ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Κεφαλαίου της ΔΟΥ που ανήκει το ακίνητο.

Ο φόρος μεταβίβασης καταβάλλεται από τον αγοραστή εφάπαξ, και υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή ορίζεται επίσημα από τους ετήσιους πίνακες της εφορίας για κάθε περιοχή. Οι αμοιβές δικηγόρου και συμβολαιογράφου υπολογίζονται επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.

Η τιμή αγοράς ενός ακινήτου (εμπορική αξία) και η αντικειμενική του αξία δεν συμβαδίζουν πάντοτε. Συνήθως η αντικειμενική αξία είναι χαμηλότερη της εμπορικής.
 
 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ  Ή ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Μόλις πληρωθεί ο Φόρος μεταβίβασης από τον αγοραστή, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα έξοδα, το οριστικό συμβόλαιο υπογράφεται από τον αγοραστή, παρουσία του δικηγόρου του και τον πωλητή. Στη συνέχεια, ο συμβολαιογράφος θα μεταγράψει το συμβόλαιο στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο (εφόσον υπάρχει) της περιοχής του ακινήτου, το οποίο θα κρατήσει ένα αντίγραφο του συμβολαίου. Επίσης, ένα αντίγραφο θα κρατήσει και ο συμβολαιογράφος, ενώ θα δώσει επικυρωμένα αντίγραφα στον αγοραστή.

 

Προϋποθέσεις ταμείου ανεργίας (άρθρο 39, Ν.3986/2011)

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

Για να δικαιούται ο εργαζόμενος να επιδοτηθεί από το ταμείο ανεργίας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας κατ` έτος στα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου. Επίσης επίδομα ανεργίας παίρνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας στα τελευταία δύο χρόνια πριν την απόλυσή του (χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου) από τις οποίες 80 ημέρες  το λιγότερο σε κάθε χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

 Να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν την απόλυσή του χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

Δικαιολογητικά:

1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος. 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα παραπάνω στοιχεία στον Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής του, το αργότερο σε 60 ημέρες από την απόλυσή του.

Από 01/01/2013 θα ισχύει και η εξής προϋπόθεση:

Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων.

Επίσης, από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

Από 01.01.2013 η διάρκεια επιδότησης έτσι όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, εξαρτάται πλέον και από τον περιορισμό των 450 (για το 2013) και των 400 (από 01.01. 2014 και εφεξής) ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας για την τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ               

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

14ΜΗΝΟ

12ΜΗΝΟ

14ΜΗΝΟ  

 

Ημέρ. Εργασίας         

Ημέρ. Εργασίας              

Ημέρ. Εργασίας

 

 

 

 

 

125-1491

100-149

100-149                                   

 5 μήνες

150-1792

150-179

150-179     

 6 μήνες

180-2193                                

180-219

180-219

 8 μήνες

220-249

220-249

220-249                      

10 μήνες

250 και άνω                

250 και άνω

250 και άνω

12 μήνες

210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας

210 και άνω                        

210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας  

12 μήνες

125 και άνω και συμπλήρωση 4.050 ημερών εργασίας συνολικά

100 και άνω και συμπλήρωση 4.050 ημερών εργασίας συνολικά

100 και άνω και συμπλήρωση 4.050 ημερών εργασίας συνολικά

12 μήνες

1. Ή 200 στη διετία 

2. Ή 250 στη διετία

3. Ή 300 στη διετία

 

 

 

- Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

- Από 12.03.2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.
- Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή της επιδότησης ανεργίας είναι οι εξής:
• ν.δ.2961/1954 (άρθρα 11-38)
• ν.1545/1985 (άρθρα 3-8)
• ν.1836/1989 (άρθρα 15-24)
• ν.1892/1990 (άρθρο 37)
• ν.3552/2007 (άρθρο 5)
• ν.3996/2011 (άρθρο 71 και απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ 3701/55/22-11-11)
• ν.3986/2011 (άρθρο 39)

 

 

Στοιχεια Επικοινωνιας

Μπρούστας και Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο

Βασιλίσσης Σοφίας 95, Αθήνα

Τηλ./Fax 210 3807900

 

TΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA