Δίκαιο Διαδικτύου

Διαδικτυακή απάτη
Χρησικτησία στο διαδίκτυο
Συμφωνίες εκμετάλλευσης ιστοσελίδων
Διαδικτυακή δυσφήμηση
Παραπλανητική διαφήμιση
Παραβιάσεις σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας
Πειρατεία
Αγωγές ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και κανονιστικής συμμόρφωσης σε θέματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
Ζητήματα ιδιωτικότητας

Στοιχεια Επικοινωνιας

Μπρούστας και Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο

Βασιλίσσης Σοφίας 95, Αθήνα

Τηλ./Fax 210 3807900

 

TΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA