Διοικητικό Δίκαιο

• Νομική παρακολούθηση της προετοιμασίας δημόσιων προσφορών
• Σύνταξη και υποβολή ενστάσεων, εφέσεων, αιτήσεων αναστολής, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, αιτήσεων ακύρωσης

Στοιχεια Επικοινωνιας

Μπρούστας και Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο

Βασιλίσσης Σοφίας 95, Αθήνα

Τηλ./Fax 210 3807900

 

TΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA