Τι είναι οι νεοφυείς(startup) επιχειρήσεις:

«Start-up» ή νεοφυής επιχείρηση είναι μια οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα (η πρώτη εταιρική μορφή υλοποίησης μιας ιδέας) η οποία έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά:

Eίναι νέα
Είναι καινοτόμος
Έχει ταχεία ανάπτυξη ή έχει προοπτικές ταχείας ανάπτυξης
Μικρές επιχειρήσεις που λαμβάνουν συνήθως χρηματοδότηση από οικογένεια, φίλους, μικρά τραπεζικά δάνεια και συνήθως δεν μεγιστοποιούν το κέρδος τους. Απλά υπάρχουν κι αναπτύσσονται διατηρώντας έναν μικρό κύκλο εργασιών
Tα start-ups με προσδοκία/στόχευση γρήγορης ανάπτυξης που λαμβάνουν συνήθως χρηματοδότηση υψηλού ρίσκου από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (VC’s), θέλοντας να πετύχουν συνεχείς και επαναλαμβανόμενες πωλήσεις. Είναι το μοντέλο που συναντάμε στην Σίλικον Βάλεϊ, Νέα Υόρκη Ισραήλ, Μπανγκαλόρ, Σανγκάη, ήτοι στις κοιτίδες της καινοτομικής start-up επιχειρηματικότητας
Υφιστάμενες/μεγάλες επιχειρήσεις που αναπτύσουν νέες δραστηριότητες
Κοινωνική επιχειρηματικότητα με μη κερδοσκοπικό συνήθως χαρακτήρα

Στοιχεια Επικοινωνιας

Μπρούστας και Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο

Βασιλίσσης Σοφίας 95, Αθήνα

Τηλ./Fax 210 3807900

 

TΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA