Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για το νόμο ρύθμισης δανείων;

• τα δάνεια να έχουν προσημείωση στην κύρια κατοικία και να είναι μη καταγγελμένα (για τα καταγγελμένα δάνεια υπάρχει ο Νόμος Κατσέλη)
• Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 180.000€
• Η αντικειμενική αξία του συνόλου της ακίνητης περιουσίας να μην ξεπερνά τις 250.000€
• Το συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο των οφειλών αυτών να μην ξεπερνά τις 150.000€
• Το σύνολο τις αξίας καταθέσεων και κινητών να μην ξεπερνά τις 10.000€
Βεβαίως, ο Νόμος 4161/10 προβλέπει και προϋποθέσεις στα εισοδήματα, όπως το ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 15.000€ (το οικογενειακό της 25.000€) και να υπάρχει μείωση στα εισοδήματά μας τουλάχιστον 20% από το 2009.
Επίσης, οι προϋποθέσεις αυτές γίνονται ευνοϊκότερες αν υπάρχει στην οικογένεια άτομο με αναπηρία 67% και άνω ή αν η οικογένεια είναι πολύτεκνη (από τρία παιδιά και πάνω).
Τι προβλέπει το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες (συνοπτικά)
Με την έγκριση του προγράμματος ξεκινάει περίοδος τεσσάρων ετών κατά την οποία πρώτον, ο δανειολήπτης πληρώνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματός του και δεύτερον, οι οφειλές τοκίζονται με το επιτόκιο της ΕΚΤ συν 0,75%, εκτός αν το επιτόκιο που έχει ο δανειολήπτης για το δάνειο του είναι μικρότερο, οπότε και δεν αλλάζει. Η διαφορά της νέας δόσης με την παλιά δόση κεφαλαιοποιείται και μετά την περίοδο των τεσσάρων ετών, η οφειλή συνεχίζει με την παλαιά σύμβαση, με τα υπολειπόμενα έτη αποπληρωμής που ίσχυαν τη στιγμή που ο δανειολήπτης υπάχθηκε στη ρύθμιση.
Για τους ανέργους το πρόγραμμα προβλέπει μέσα στην τετραετία, εντελώς άτοκη περίοδο 6 μηνών, κατά την οποία ο οφειλέτης δεν θα πληρώνει καθόλου δόση.
Μπορείτε να διαβάσετε τον Νόμο 4161/13 επιλέγοντας ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4161 - Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις.
Τροποποιήσεις στο Νόμο Κατσέλη (3869/10)
Ο Νόμος 4161/13, εκτός από το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, προβλέπει και αλλαγές στο Νόμο Κατσέλη. Oι κυριότερες είναι:
• όταν δεν επαρκούν τα περιουσιακά μας στοιχεία η περίοδος αποπληρωμής καθορίζεται από 3 ως 5 έτη, κατά την κρίση του δικαστή και όχι στενά 4 έτη, όπως ήταν ως τώρα.
• Η αποπληρωμή των χρεών, όταν έχουμε πρώτη κατοικία, γίνεται πλέον στο 80% της αντικειμενικής αξίας και όχι στο 85% της εμπορικής αξίας.
• Η διάρκεια αποπληρωμής των χρεών, όταν έχουμε πρώτη κατοικία, διαμορφώνεται και παραπάνω από 20 έτη (ως 35), αν η αρχική σύμβαση ήταν παραπάνω από 20 έτη.
• Η νέα καταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 10% του συνόλου των αρχικών δόσεων των δανείων με ελάχιστο ποσό τα 40€. Δεν καταργείται όμως το άρθρο που προβλέπει και πλήρη απαλλαγή των οφειλών του δανειολήπτη εξαιτίας σοβαρών δυσμενών περιστάσεων.
• Ο δανειολήπτης ξεκινά και δίνει την καταβολή αυτή από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, ωσότου γίνει η δίκη και βγει η οριστική απόφαση.
• Εισάγεται η διαδικασία της διαμεσολάβησης, πριν τη δικαστική αίτηση, αν το επιλέξει ο οφειλέτης.

Στοιχεια Επικοινωνιας

Μπρούστας και Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο

Βασιλίσσης Σοφίας 95, Αθήνα

Τηλ./Fax 210 3807900

 

TΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA