Τι είναι το convertible note στις startup;

Το Convertible Note είναι μία μορφή χρηματοδότησης, που μπορεί να λάβει μία startup (ευρισκόμενη στο λεγόμενο seed στάδιο). Το convertible note είναι διαδεδομένη μορφή επένδυσης στις ΗΠΑ για τις startups. Ουσιαστικά αποτελεί μία μορφή δανείου, (μη όντας δάνειο με την παραδοσιακή έννοια), που χορηγείται σε μία startup, χωρίς να απαιτείται συνήθως άμεσος ορισμός του valuation, ήτοι η εκτίμηση της αξίας της εταιρείας, τη στιγμή που υπογράφεται. Η ουσία του convertible note (καθότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές) είναι ότι η αποπληρωμή του λαμβάνει χώρα ως εξής: ο επενδυτής μπορεί να πάρει πίσω την επένδυσή του με τόκους ή η επένδυσή του να μετατραπεί σε μετοχές της εταιρείας (“convertible” = convert into shares). Για παράδειγμα, στην περίπτωση που η εταιρεία πάει καλά και σηκώσει χρήματα από νέο επενδυτή, τότε ο επενδυτής που επένδυσε στην startup με convertible note μπορεί να μετατρέψει την επένδυσή του σε μετοχές της εταιρείας, με βάση τη νέα επένδυση, αντί να ζητήσει τα χρήματά του πίσω με τόκους.

Στοιχεια Επικοινωνιας

Μπρούστας και Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο

Βασιλίσσης Σοφίας 95, Αθήνα

Τηλ./Fax 210 3807900

 

TΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA