Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Κατοχύρωση σημάτων, ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων σε εθνικά, κοινοτικά και διεθνή μητρώα, καθώς και την προστασία δικαιωμάτων λογισμικού, πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
2. Διαδικασίες ακύρωσης και ανάκλησης καθώς και στη σύνταξη συμβάσεων μεταβίβασης τεχνογνωσίας.

Στοιχεια Επικοινωνιας

Μπρούστας και Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο

Βασιλίσσης Σοφίας 95, Αθήνα

Τηλ./Fax 210 3807900

 

TΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA